Mistrovství ČR

Kdy: sobota 22.11.
Kde: ZŠ Karla Čapka, Kodaňská 16 Praha 10
Čas: od 9:30

Pokud někdo z dálky nestíhá, můžeme začáítek posunout.
Přihlášeni: MichalB, Ája, Filip Méďa, Omega, Katka S, Vláďa, Eva, Dana, Karel, Milan
Nepřijde: Michal K, Jarka, KatkaH

Pozvánka na Valnou Hromadu

Kdy: 22.11.2014 v 15:00
Kde: v ZŠ Karla Čapka, Kodaňská 658/16, Praha 10 – Vršovice

Rada občanského sdružení Česká federace ZATRE, o. s.
se sídlem Na Výši 428/12, Praha 5 – Košíře, PSČ 150 00
IČO: 01603281, DIČ: CZ01603281
podle článku VIII. stanov sdružení

svolává
VALNOU HROMADU,
která se bude konat 22. listopadu 2014 v 15:00 v ZŠ Karla Čapka, Kodaňská 658/16, Praha 10 – Vršovice.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

 1. Zahájení, prezence, seznámení s programem
 2. Určení zapisovatele a ověřovatele
 3. Schválení programu valné hromady
 4. Změny členské základny (zahájení či ukončení členství)
 5. Zpráva o činnosti sdružení a Rady za období 11/2013 – 11/2014
 6. Zpráva o hospodaření sdružení
 7. Zpráva zemského delegáta
 8. Zpráva revizora
 9. Volba členů Rady
 10. Volba zemského delegáta a revizora
 11. Písemné podněty
 12. Činnost sdružení na další období, rozdělení úkolů a zmocnění Rady k případným změnám v plánu činnosti na rok 2015
 13. Sestavení a schválení rozpočtu na další období a zmocnění Rady k případným změnám rozpočtu na rok 2015
 14. Různé
 15. Diskuze
 16. Závěr
Další sdělení:

1. Své dotazy, připomínky a návrhy můžete zasílat na e-mail: mibohm@seznam.cz nebo Vám budou zodpovězeny na telefonním čísle 777 244 410 – kontaktní osoba p. Böhm.

2. Písemné podněty (příspěvky k bodu jednání č. 11) zasílejte na adresu sdružení nebo na e-mail mibohm@seznam.cz, a to do 20. 11. 2014. Na podněty doručené po tomto datu nebude brán zřetel.

3. Na místě obdržíte rozpis bodů k jednání, návrhy a hlasovací lístky.


Stanovy České federace ZATRE, o. s. jsou zveřejněny na http://zatre.hrejsi.cz/cfz.php
Na Vaši účast se těší členové Rady: Mgr. Michal Böhm, Filip Jeřábek, Mgr. Alena Vávrová.
V Praze 5. 11. 2014